NOPFY’S ACADEMY: DEMENTIE

Dementie, alzheimer en aanverwante ziektes; vreselijk als je er mee gediagnosticeerd wordt voor jezelf maar ook voor je naaste. Op het moment van de diagnose, of misschien zelfs al eerder, is er een start gemaakt met afscheid nemen.

Tijdens deze Academy heeft Geeske, vertegenwoordiger van Zorgbelang Gelderland, op interactieve wijze haar ervaringen en kennis over dementie met ons gedeeld. Ze vertelde een zeer aangrijpend en boeiend verhaal over het verlies van haar man en haar ouders door verschillende vormen van dementie. Haar verhaal werd afgewisseld met stellingen van het spel ‘Een steekje los’. Een voorbeeld van een stelling is ‘wat zou je het vervelendst vinden om te vergeten’? Hierdoor kwam er met de deelnemers een mooie discussie op gang.
Ook hebben we deze avond mogen luisteren naar Brenda en Marion van stichting alzheimer Nederland. Deze twee dames hebben ons door middel van filmpjes, dillema’s en verhalen laten inzien wat er allemaal bij komt kijken als je mantelzorger of zorgverlener bent. Alle studenten hebben vanuit hun eigen disciplines naar deze situatie gekeken. Dit heeft mooie inzichten opgeleverd m.b.t. het begeleiden en behandelen.

Belangrijk voor ons is om stil te staan bij wat zou jij doen? Hoe zou jij het aanpakken? En kan jij je geduld bewaren om alles voor de zoveelste keer uit te leggen? Dit leerzame symposium heeft ons aan het denken gezet en handvaten geboden om deze vraagstukken te beantwoorden. Geeske, Brenda en Marion bedankt hiervoor!

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen