Visie en Missie

Visie:

Wij als NOPFY zijn een professionele maar laagdrempelige studievereniging die activiteiten, feesten en borrels organiseert gericht op zowel het sociale aspect als het studie inhoudelijke aspect en hiermee een verbreding kan bieden op de studies.Missie:

De missie van NOPFY is het bevorderen van de contacten tussen studenten onderling en tussen studenten en medewerkers van de opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie en Voeding & Diëtetiek. Hiernaast richt NOPFY zich ook op het stimuleren en ondersteunen van de studie.