3. Beleidsplan

3. Beleidsplan

Het bestuur stelt aan het begin van het jaar een beleidsplan op, bestaande uit de begroting, beschrijving van bestuursfuncties en commissies en speerpunten voor komend studiejaar. Dit verslag dient gepresenteerd te worden tijdens de eerste ALV van het studiejaar. Deze moet officieel goedgekeurd worden en de penningmeester moet de verwante inkomsten en uitgaven kunnen verantwoorden.