4. Lidmaatschap

4.

 Lidmaatschap

4.1 Jaarlijkse contributie vanaf 1 juli 2018

Een verenigingsjaar loopt van 1 september tot 1 september van het volgende jaar. Het lidmaatschap loopt eveneens gedurende deze periode. Studenten kunnen zich aanmelden als lid wanneer zij studeren aan een van de paramedische studies aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, hieronder vallen de studies Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie en Voeding en diëtetiek. Bij het lid worden heeft de student betaald en is hij akkoord gegaan met de algemene voorwaarden, zijnde dit huishoudelijk reglement, en met het privacy beleid van studievereniging NOPFY.

Via automatische incasso wordt ieder jaar het contributiegeld geïnd. Dit is 10 euro per verenigingsjaar.

Leden krijgen korting op activiteiten en bij verschillende bedrijven in Nijmegen.

Een lidmaatschap loopt jaarlijks door, tenzij iemand zich via de mail uitschrijft. In juli dient het huidige bestuur een herinneringsmail te sturen naar alle leden.  Als een lid zich niet heeft uigeschreven vóór 1 augustus heeft s.v. NOPFY het recht om het geld middels een automatische incasso af te schrijven. Mocht er een lid de contributie terugboeken zonder geldige uitschrijving, wordt het lid via de mail verzocht om de verplichte contributiegelden van het lidmaatschap alsnog binnen veertien dagen over te maken naar de rekening van s.v. NOPFY. Indien de vereniging geen geld van het lid heeft ontvangen binnen de betaaltermijn, heeft de vereniging het recht om het geld nogmaals af te schrijven via een automatische incasso van de rekening van het lid. Het lid wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een mail.

De vereniging behoudt het recht om jaarlijks het contributiegeld te verhogen, mits dit goedgekeurd wordt tijdens een ALV.

4.2 Lidmaatschap voor 1 juli 2018

Mensen die voor juli 2018 lid zijn geworden hebben eenmalig 15 euro betaald. Dit lidmaatschap geld voor hun hele studietijd. Deze leden zijn automatisch lid-af als zij afstuderen. Zij krijgen dan ook na hun studie geen korting meer op NOPFY activiteiten. Zij hebben na het afstuderen wel de keuze om opgenomen te worden in het reünistenbestand. 

4.3 Ereleden

Studievereniging NOPFY heeft 1 erelid: Menno Pistorius. Menno Pistorius was jarenlang de directeur van APS en is toen overgestapt naar een andere faculteit. Sinds 2020 mogen wij hem echter weer verwelkomen als directeur binnen IPS. 

4.4 Actieve leden 

Onder actieve leden wordt verstaan leden die lid zijn van tenminste één commissie. Actieve leden moeten ten alle tijden lid zijn van de vereniging.

4.5 Reunisten leden 

Leden kunnen ervoor kiezen om op het moment dat ze zich uitschrijven voor NOPFY, reunist te worden. Een lidmaatschap als reunist is gratis. Als reunist wordt je meegenomen in de mailing voor reunistenactiviteiten. 

4.5 Disclaimer

Deze disclaimer vermeldt dat een lid zich dient te gedragen naar de regels van de plek waar de activiteit plaatsvindt. Op het moment dat een lid zich misdraagt of schade maakt is de persoon zelf en niet de vereniging aansprakelijk.

Voor het nuttigen van alcohol gelden de nationaal wettelijke regels: onder de 18 geen drank en leden zijn zelf aansprakelijk voor hun gedrag. Indien een bar of café een boete opgelegd krijgt vanwege het alcoholmisbruik, kan deze verhaald worden op het overtredende lid. Drugs zijn op onze evenementen verboden, indien wij als NOPFY of de locatie waar het evenement georganiseerd wordt, het vermoeden heeft van drugsgebruik wordt die persoon verwijderd van het evenement. Indien er schade wordt aangericht door drugsgebruik zijn de kosten hiervoor voor het overtredende lid.

Afmelden voor een betaalde activiteit is niet mogelijk. 

Als een lid zich toch afmeld heeft de vereniging het recht op het geld, wat via iDeal is betaald, te houden. Bijzondere omstandigheden kunnen worden gemeld bij het bestuur waarop deze het recht heeft om een uitzondering te maken.